top of page
изображение_2021-03-10_211638.png

Yaroslav FROLOV

Post: Head of Metal Forming Department of National Metallurgical Academy of Ukraine

Rank: Doctor of science, Professor

Organization: National Metallurgical Academy of Ukraine

City: Dnipro, Ukraine

e-mail: frolov@metal-forming.org

АНОТАЦІЯ

Фролов Я.В. Розробка технології суміщеної обробки тиском і термічної обробки прецизійних труб і профілів з високоміцних сталей для машинобудування

Доповідь присвячена презентації проєкту прикладного дослідження, запланованого до виконання у 2021-2022 роках. Дослідження направлено на створення високопродуктивних інтегрованих технологічних процесів виробництва тонкостінних труб і профілів з високоміцних сталей. В рамках дослідження передбачається теоретично і експериментально дослідити та визначити комплексний вплив параметрів процесу пластичної деформації, індукційного нагріву та водоповітряного охолодження в лінії агрегату на розподіл деформацій, напружень, температур і фазових перетворень в об’ємі металу.

Сучасній рівень інтегрованих металургійних технологій, які включають деформацію і термічну обробку дозволяє за рахунок прецизійної роботи у вузькому температурному діапазоні реалізувати масове виробництво прокату з межею текучості 460…600 МПа у відпаленому стані. Найбільша частина сортаменту прокату в Україні має межу текучості на рівні 200…355 МПа. Сучасні будівельні конструкції, кріплення, корпуси машин, оздоблювальні елементи, а також широка номенклатура корпусів, оболонок та профілів вимагають якісного високоміцного металу, який можна загартовувати навіть у форматі тонкостінних (0,8…3 мм) виробів для досягнення значень межі текучості на рівні 700…1100 МПа.

Особливістю проєкту є те, що дослідження спрямовані на тонкостінні труби і профілі (з товщиною 0,8…3 мм), в яких розподіл деформацій, напружень, температур і фазових перетворень в об’ємі металу в лінії агрегату змінюється надзвичайно швидко (0,05…0,5 с).

 

          Yaroslav Frolov Development of the integrated deformation-heat treatment technology for high strength steels tubes and sections manufacturing.

The goal of the report is presentation of the applied research, which is planned for 2021…2022 years. It`s devoted to development of high efficiency integrated technologies for manufacturing of thin-walled tubes and sections made of high strength steels. Experimental and theoretical studies of plastic deformation, induction heating as well as the water-air spray cooling in the production line of metal forming mill will be carried out in framework of that research. The purpose of these studies is finding of imprints of integrated treatment parameters on strain and stress distribution, temperature fields as well as microstructure transformation in thin-walled tubes and sections.

bottom of page