top of page
Capture_00234.jpg

Maksym NOSKO

Position: Postgraduate

Organization: National Metallurgical Academy of Ukraine

City: Dnipro, Ukraine

e-mail: nosko@metal-forming.org

Academic supervisor – professor Yaroslav FROLOV

АНОТАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМАЦІЇ СТАЛЕВОЇ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНОЇ СІТКИ ВСЕРЕДИНІ АЛЮМІНІЄВОЇ МАТРИЦІ ПРИ ГАРЯЧІЙ ПРОКАТЦІ

Доповідь присвячена висвітленню проміжних результатів Проєкту «Розробка наскрізної технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю», який виконується на кафедрі Обробки Металів Тиском у відповідності до Договору між Національним Фондом Досліджень України (НФДУ) і Національною металургійною академією України.

Для розробки технології гарячої прокатки армованих композитів в рамках Проєкту проводяться:

  • експериментальні дослідження зони деформації під час прокатки на станах з діаметрами валків 135 і 200 мм з номінальними ступенями деформації 20, 30, 40 і 50%;

  • дослідження трансформації сталевої сітки, яка відіграє роль армуюючої фази всередині алюмінієвого композиту;

  • випробування на ударний вигин та вогнетривкість армованих та неармованих композитів, отриманих спільною прокаткою.

В доповіді наведено результати фізичних експериментів, випробувань, комп’ютерної томографії, а також моделювання в програмі QForm.

STUDY OF THE EXPANDED STEEL NETTING DEFORMATION INSIDE THE ALUMINUM MATRIX DURING HOT ROLL BONDING

The report highlights intermediate results of the NFDU Project “Development of end-to-end roll-bonding technology for reinforced Al-based composites with enhanced ability to impact energy absorption as well as the fire resistance”.

Development of the hot roll bonding technology is carried out using:

  • experimental study of the deformation zone during the rolling in two flat rolling mills with diameters of rolls 135 and 200 mm each;

  • study of the netting shape transforming inside the deformation zone during the rolling;

  • impact and fire resistance testing of both reinforced and plain composites.

Results of physical experiments, tests, computer tomography as well as FE simulation using QForm software are presented in the report.

bottom of page