top of page
Capture_00234.jpg

Носко Максим Іванович

Посада: Аспірант

Організація: Національна металургійна академія України

Місто: Дніпро, Україна

e-mailnosko@metal-forming.org

Напрямок: гаряча прокатка, армований композит, аналітичне та математичне моделювання, прокатка композитів

09/2015 – 07/2017  Бакалавр факультету матеріалознавства та обробки металів. Спеціальність: Металургія.

На тему: «Аналіз та розрахунок технологічних параметрів виробництва профілю СВП 33 та маркетинг продукції в умовах

« Євраз - ДМЗ »».

09/2018 - 12/2018 3х-місячна переддипломна практика в Інституті матеріалознавства університету Лейбніца в Ганновері в рамках проекту DAAD „Praxispartnerschaft Metallurgie”.

09/2017 - 01/2019 Магістр. Закінчив з відзнакою факультет матеріалознавства та обробки металів за спеціальністю «Обробка металів тиском». На тему: «Дослідження процесу зворотної кутової екструзії прямокутних профілів з алюмінієвих та магнієвих сплавів».

10/2019 - 11/2019   Місячна практика в Інституті матеріалознавства університету Лейбніца в Ганновері за грантом Німецького дослідницького фонду (НДФ) на проведення досліджень.

10/2019 - Зараз Аспірантура за спеціальністю «Матеріалознавство». На тему: «Розробка наскрізної технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю.».

Основні напрямки наукової діяльності:

  • визначення параметрів зони деформації при прокатці-з’єднанні, які забезпечать рівномірну деформацію армуючого шару та надійне з’єднання шарів матриці;

  • розробка ефективної технології гарячої прокатки листового алюмінієвого композиту, армованого сталевою сіткою.

АНОТАЦІЯ

Носко М.І. Дослідження параметрів деформації сталевої сітчатої вставки всередині алюмінієвої матриці при гарячій прокатці.

          Композитний матеріал, виготовлений процесом прокатки-з’єднання на основі алюмінієвої матриці з армуючою вставкою із сталевої сітки має підвищені механічні властивості, здатність до поглинання енергії удару та вогнетривкість у порівнянні з неармованим матеріалом. Однак розробка технології виробництва такого композиту вимагає розуміння трансформації сітки в зоні деформації під час прокатки-з’єднання. Для цього були досліджені параметри деформації просічно-витяжної сітки в залежності від степені деформації при прокатці тришарового композитного матеріалу, який складався з внутрішнього армуючого шару із сталевої просічно-витяжної сітки з аустенітної сталі AISI 304 і зовнішніх шарів алюмінію EN AW 1050. Температура прокатки становила 500 ℃.

          Також був проведений порівняльний аналіз властивостей алюмінієвого композиту з армуючою вставкою з плетеної сітки і алюмінієвого композиту з армуючою вставкою з просічно-витяжної сітки, що виготовлені процесом прокатки-з’єднання і фактичні параметри деформації зазначених  сіток.

          Ключові слова: прокатка, прокатка-з’єднання, армований композит, алюміній, нержавіюча сталь, механічні властивості, композитний матеріал.

          Композитный материал, изготовленный процессом прокатки на основе алюминиевой матрицы с армирующей вставкой из стальной сетки имеет повышенные механические свойства, способность к поглощению энергии удара и огнеупорность по сравнению с неармированным материалом. Однако разработка технологии производства такого композита требует понимания трансформации сетки в зоне деформации при прокатке. Для этого были исследованы параметры деформации просечно-вытяжной сетки в зависимости от степени деформации при прокатке трехслойного композитного материала, который состоял из внутреннего армирующего слоя из стальной просечно-вытяжной сетки из аустенитной стали AISI 304 и внешних слоев алюминия EN AW 1050 Температура прокатки составляла 500 ℃.

          Также был проведен сравнительный анализ свойств алюминиевого композита с армирующей вставкой из плетеной сетки и алюминиевого композита с армирующей вставкой из просечно-вытяжной сетки, изготовленные процессом прокатки и фактические параметры деформации указанных сетей.

          Ключевые слова: прокатка, армированный композит, алюминий, нержавеющая сталь, механические свойства, композитный материал.

          A composite material made by the rolling process based on an aluminum matrix with a reinforcing steel netting insert has improved mechanical properties, ability to absorb impact energy and fire resistance compared to unreinforced material. However, the development of a technology for the production of such a composite requires an understanding of the nett transformation in the deformation zone during rolling. For this, the deformation parameters of the expanded metal netting were investigated depending on the degree of deformation during rolling of a three-layer composite material, which consisted of an inner reinforcing layer of expanded steel netting made of AISI 304 austenitic steel and external layers of aluminum EN AW 1050 The rolling temperature was 500 ℃.

          We also carried out a comparative analysis of the properties of an aluminum composite with a reinforcing insert made of a woven netting and an aluminum composite with a reinforcing insert made of expanded metal netting, made by the rolling process and the actual parameters of deformation of these networks.

          Key words: rolling, reinforced composite, aluminum, stainless steel, mechanical properties, composite material.

bottom of page